Digitaalvaardig in de zorg

Info voor docenten

Op deze kennissite vind je vele (gratis) leermiddelen die je in kunt zetten in jouw lessen. Het leermateriaal is nu nog gericht op de sectoren gehandicaptenzorg en ouderenzorg, maar vanaf 2020 breiden we dat verder uit met andere sectoren. Veel van het lesmateriaal is generiek bruikbaar voor iedereen in de zorg.

Samen met docenten gaan wij deze website verder ontwikkelen tot de plek waar docenten in mbo en hbo leermiddelen kunnen vinden en delen. Ook kunnen docenten hier informatie vinden en ervaringen delen over hoe je het onderwijs aanpakt.

De tijd tot augustus 2019 gebruiken we om in bijeenkomsten met onderwijs jullie input te horen. Vanaf september vind je hier een uitgebouwde versie van het docentendeel. En ook daarna blijven we updaten en verbeteren natuurlijk!

Meedenken? Wil je meedenken over hoe deze website voor docenten optimaal bruikbaar wordt? Mail naar Maaike Heijltjes, info@digivaardigindezorg.nl

Hoe gebruik ik deze website?

Je kunt deze site gebruiken om inspiratie op te doen voor jouw lessen waarin het gaat om digitaal vaardig te zijn in de zorg en het inzetten van technologische toepassingen daarin.
Twee ‘routes’ zijn daarin mogelijk:

  • Docentgestuurd Uitgangspunt zijn hier de leerdoelen die jij hebt voor een les, of voor een periode. Aan de hand van de zoekfunctie binnen de sectoren, de categorieën en soorten leermiddelen kun je jouw lessen(cyclus) arrangeren. Passend bij jouw groep, bij jouw manier van lesgeven.
  • Studentgestuurd – Je geeft studenten aan welke doelen zij moeten gaan behalen. Studenten gaan zelf op zoek op de site om de goede en passende leermiddelen te vinden en mee te werken. Ze verzamelen ‘bewijzen’  waarmee ze jou als docent kunnen laten zien dat doelen gerealiseerd zijn. Als docent coach jij studenten in dit traject.

Per sector kan gezocht worden naar leermiddelen. Binnen de sector kan gekozen worden door in de zoekfunctie kernwoorden aan te geven. Er kan ook gekeken worden bij de categorieën en de soorten leermiddelen die zijn opgenomen.