Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Even voorstellen: Functionaris Gegevensbescherming

Mijn naam is Jacqueline Tegel en sinds 1 januari 2018 ben ik de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ’s Heeren Loo. Net als iedereen vind ik het belangrijk dat ’s Heeren Loo zorgvuldig omgaat met mijn en jouw persoonsgegevens en met die van onze cliënten en andere betrokkenen.

Vanaf 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe privacywet genoemd, van kracht. Als FG zal ik jullie adviseren en informeren over privacy en controleer ik de naleving van de privacywet bij ’s Heeren Loo. Dit doe ik samen met collega’s, die bijvoorbeeld heel veel weten over privacywetgeving of over informatiebeveiliging. Ook komt er voor de zomer in iedere regio een Aandachtsfuctionaris Privacy, waar medewerkers terecht kunnen met hun vragen over privacy.

Wat kun jij doen?

Maar ook jij kunt helpen om te zorgen dat wij zorgvuldig omgaan(met persoonsgegevens. Hoe? Wees je bewust wanneer je met persoonsgegevens werkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon. Hierbij kun je denken aan naam, adres, medische gegevens, dieetgegevens, maar ook emailadres en telefoonnummer. ’s Heeren Loo verwerkt veel persoonsgegevens want die hebben we nodig voor ons werk. Dit mag alleen voor zover dat noodzakelijk is en dit moet veilig gebeuren. Dus laat dit soort gegevens niet rondslingeren, of deel ze niet zomaar met anderen en als je het niet zeker weet overleg dan met je manager. Dus als een directe collega jou iets vraagt over cliënt X, zorg dan dat je alleen de vraag beantwoordt en niet het hele cliëntdossier geeft.

Soms gaat het toch nog mis en komen persoonsgegevens in verkeerde handen. Dit noemen wij een datalek. Het is belangrijk dat je een datalek altijd meldt bij je manager. Soms is het beter om meteen contact op nemen met(de Servicedesk ICT, bijvoorbeeld als je telefoon of laptop is gestolen of je die verloren bent. De ICT-medewerkers kunnen op afstand de persoonsgegevens op het desbetreffende apparaat ’s Heeren Loo wissen. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat er geen misbruik van gemaakt wordt en helpen wij onze cliënten om ook digitaal veilig te zijn.

Waarvoor kun je terecht bij de Functionaris gegevensbescherming?

Als je vragen over privacy hebt kun je mij een mail sturen. Ook kun je met mij (vertrouwelijk) overleggen in geval van een datalek.

Mail dan naar: functionaris.gegevensbescherming@sheerenloo.nl